ขอต้อนรับสู่  SKYTEC

ขอต้อนรับสู่ SKYTEC (1)

Sky-Tec.net

เป็นบริษัท ที่พัฒนาและวิจัยระบบตรวจวัดแก๊สรั่วไหล โดยเฉพาะชนิด LPG และ CNG รถยนต์ในปัจจุบันนี้หันมาติดแก๊ส LPG กันมากขึ้นและแพร่หลาย และบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุปกรณ์ LPG ที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้อาจเกิด แก๊สรั่ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถ และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นรถยนต์ที่ติดแก๊ส LPG จึงควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นพิเศษ

Sky-Tec.net ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพตามอายุ หรือไม่ได้มาตรฐาน ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส ที่มีความแม่นยำในการตรวจวัดสูง ขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก แถมยังใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ไปกว่าเหรียญบาทไม่เท่าไหร่ สามารถช่วยให้คุณและรถคุณปลอดภัยจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น

Tuesday, 15 January 2013 21:00

ขอต้อนรับ สู่ SKYTEC

Written by

เป็นบริษัท ที่พัฒนา และ วิจัยระบบตรวจวัดแก๊ส รั่วไหล โดยเฉพาะชนิด LPG และ CNG รถยนต์ในปัจจุบัน นี้หันมาติดแก๊ส LPG กันมากขึ้น และแพร่หลาย และบ่อยครั้ง ที่เรามักได้ยินข่าว เกี่ยวกับอุปกรณ์ LPG ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้อาจเกิด แก๊สรั่ว ก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อรถ และอาจทำให้ เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นรถยนต์ ที่ติดแก๊ส LPG จึงควรให้ ความสำคัญ กับความปลอดภัย เป็นพิเศษ

SKYTEC ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อการป้องกัน อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น จากอุปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพตามอายุ หรือไม่ได้มาตรฐาน  ด้วยอุปกรณ์ ตรวจสอบรอยรั่ว ของแก๊ส ที่มีความแม่นยำ ในการตรวจวัดสูง ขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก แถมยังใช้พลังงาน เพียงเล็กน้อย อุปกรณ์ มีขนาดใหญ่ กว่าเหรียญบาทไม่เท่าไหร่ สามารถช่วยให้คุณ และรถคุณ ปลอดภัย จากอันตราย ที่จะเกิดขึ้น

วิสัยทัศน์ของเรา

  • พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงราคาถูก
  • พัฒนาสินค้าเพื่คนไทย
  • พัฒนาสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า
  • พัฒนาบุคลากรทางด้านนี้
  • สนับสนุนอุปกรณ์และสินค้าราคาถูกเพื่อนักวิจัยและนักศึกษา

สิ่งที่เราให้บริการ

  • ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ไฟฟ้าและเครื่องกล
  • ให้คำปรึกษาทางด้านไอที และระบบสื่อสาร
  • ให้คำปรึกษาในด้านระบบความคุมอัตโนมัติ
  • ออกแบบและวิจัยงานด้านไอทีและสมองกล