สงกานต์ ที่ขาดหายไป

จากสถานะการณ์ที่ปิดเมืองในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ ประเพณี สงกรานต์ ที่เคยดำเนินมาหลายร้อยปี ต้องมีการยุติ ลงชั่วคราว เรียกว่าปีนี้คงไม่มีแล้ว อย่างไรก็ตาม เราในฐานะคนไทยก็อย่าลืมส่งความ รู้สึกดีๆ ต่อกันน่ะครับ