งานสถาปนิกสยาม งานดีที่น่าดู

วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม นี้ มีงานสถาปนิกสยาม เป็นงานที่แสดงนวัตกรรต่างๆเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานตกแต่ นับว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีที่น่าดู สำหรับที่ ยังไม่ได้ไปชม อาจเสียดาย ครับ