งาน GAS TECH 2013 ที่ Bitec

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีของระบบ แก๊ส ที่งาน GAS TECH ผมรู้สึกว่าปีนี้จัดงานได้ไม่ค่อยดี งานเล็กมาก ครับ เดิน 10 นาทีรอบงานแล้ว อย่างไรก็ตามในงานก็มรอะไรน่าสนใจครับ เช่นมีการโชว์เทคโนโลยี การเตือนแก๊สรั่วของโรงงาน อาทิโรงงานบรรจุแก๊ส มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ RF และ Mobile โดยมีทั้งรุ่นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และรุ่นที่ใช้ ไฟจาก Battery อย่างอื่น ก็ยังไม่ต่อยมีอะไร ปีทีแล้วยังมีระบบ เตือนแก๊สรั่ว ระบบ เตือนแก๊สหมด และ อื่นๆ สำหรับปีนี้กร่อยครับ