จากการที่ได้คลุกคลีกับตู้ไฟฟ้า และ ขบวนการผลิต มาระยะหนึ่ง พบว่า การที่จะได้ตู้ไฟฟ้าที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มันมีปัจจัยหลายอย่างมาก ตู้ไฟฟ้ามันมี know how อยู่มากทีเดียว เดียวเราจะมาดูเป็นเรื่องๆ

1. โครงสร้างของตู้ไฟฟ้า ต้องเป็นตู้ไฟฟ้าที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง มาตรฐาน IEC60439-1  ไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าต้องทำแบบไหนดังนั้นผู้ผลิตจึงมีการใช้วัสดุที่ตัวเองคิดว่าทนทานแข็งแรง อาทิเช่นเหล็กดำ เหล็กขาว หรือแม้แต่เหล็กชุบกันสนิมแบบอิเล็คโตรกัลวาไนส์ (อันนี้ดีสุด) อันนี้เป็นเรื่องวัสดุ แต่การออกแบบและการประกอบนั้นเป็น Know How ของแต่ละโรงงานผู้ผลิต

2. เรื่องตัวนำหรือบาร์ทองแดงผมเน้นเรื่องทองแดงเพราะเราจะพบว่าทุกโรงงานใช้ทองแดงหมด ทองแดงต้องมีความนำไฟฟ้าสูง มีความต้านทานต่ำ และ ขนาดของทองแดงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น หากเลือกมาตรฐาน DIN ได้ปัญหาจะน้อยกว่า แต่หากเลือกมาตรฐาน IEC ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างเพราะใน IEC เองไม่ได้มีการกำหนดขนาดของทองแดงไว้ชัดเจนแบบ DIN การใช้มาตรฐาน IEC ต้องมีการพิสูจน์ 3 เรื่อง

2.1 ขนาดทองแดงที่ใช้จะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อจ่ายโหลดเติมที่ ที่ขนาดของตู้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ขอการคำนวณจากผู้ผลิต คำนวณตามมาตรฐาน IEC 891 

2.2  ขนาดทองแดงสามารถทนการลัดวงจรได้ไหม ของการคำนวณจากผู้ผลิ

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ไฟฟ้า ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ออกแบบอย่างเหมาะสม ตามที่มาตรฐาน IEC60439-1  กำหนด โดยตัวสำคัญคือเรื่องการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อใช้งาน และความทนทานในเรื่องการลัดวงจร ต้องสามารถทนได้ ไม่น้อยกว่า 1 วินาที แปลว่าหากเกิดการลัดวงจรตู้ไฟฟ้าต้องสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยโครงสร้างเรื่องความปลอดภัยต้องไม่เสียไป ค่ากระแสลัดวงจรกำหนดโดยผู้ออกแบบ ซึงต้องสอดคล้องกับความสามารถในการจ่ากระแสลัดวงจรของการไฟฟ้า เช่น 250 MW หรือ  500 MW แล้วแต่พื้นที่

 

 

4. การประกอบตู้ต้องมีความแน่นของรอยต่อโดยเฉพาะส่วนที่นำไฟฟ้าเพราะตรงนี้เป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดการลัดวงจรหรือตู้ไฟฟ้าไหม้

 

5. ตู้ที่ประกอบแล้วต้องมีการทดสอบเรื่องฉนวนไฟฟ้า ของตู้ซึ่งปกติบ้านเราใช้แรงดัน 400 -440 line to line ก็จะมีความเป็นฉนวนตามมาตฐาน IEC อยู่ที่ 400,000 โอห์ม แต่ผู้เขียนแนะนำว่าไม่ควรต่ำกว่า 50,000,000  โอห์ม  ความต้านทานที่สูงจะเป็นตัวที่บ่งบอกความทนทานของตู้ไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่ง

 

6. การทดสอบความทนทานต้องกระแสสลับและการรั่วไหล ต้องมีการทดสอบโดยปกติที่ 400-440 V จะทดสอบที่ 2500 Vac และต้องทดสอบ 60 วินาที กระแสที่รั่วไหลต้องไม่เกิน 10 mA

 

7. ตู้ไฟฟ้าต้องทำงานได้ตาม function ที่เราต้องการต้องมีการทดสอบ  ในส่วนนี้ว่าได้ตามที่เราต้องการหรือไม่ ที่สำคัญระบบควบคุม และแหล่งจ่ายไฟ ต้องสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ สำหรับระบบควบคุมได้ เมื่อแหล่งจ่ายไฟหลัก หายไป เรียกว่า Voltage Selection Source ต้องมีการเตรียมไว้ด้วย

 

8.  ตู้ไฟฟ้าทุกตู้ต้องมีความร้อนมากนี้ขึ้นอยู้กัน ข้อ 1-7 เมื่อเกิดความร้อน การระบายความร้อน เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา อย่างมาก ความทนทานทั้งหมดจะไม่เกิด เมื่อเรื่องนี้ไม่ได้รับ การพิจารณา ตู้ที่มีความร้อนสูง เสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความเสียหาย ความร้อนเกิดจากระบบไฟฟ้าในตู้ มันเปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลในตู้ ดังนั้นมีคือความสูญเสียที่เจ้าของโครงการที่ต้องจ่ายตลอดเวลา ดังนั้นการลงทุนเรื่องลดความร้อนหรือการใช้ตู้ที่สร้างความร้อนน้อยอาจเป็นแนวทางของ Energy Saving ทีแท้จริง การลดความร้อนไม่ใช้เป้นการเพิ่มพัดลมระบายอากาศ หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การทำเช่นนั้น นอกจากเป็นการสิ้นเปลี่องแล้วยังเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดฝาผิดตัว การแก้ปัญกาที่ยั่งยืนจึ่งน่าจะเป็นการเลือกใช้ หรือ ซื้อตู้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพสูงน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากกว่า 

บทความและเกล็ดความรู้

12-06-2021
จากสถานะการที่มีการระบาดของ-covid-19-ในช่วงนี้้-ส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มทุกฝ่าย
27-04-2020
สถานะการณ์-โควิด-19-ทำให้เกิดปรากฎการณ์-หลายอย่างมีทั้งดีและไม่ดี

จากการแพร่ระบาดของ สถานะการณ์ โควิด 19 ทำให้เกิดปรากฎการณ์ หลายอย่างมีทั้งดีและไม่ดี ทางที่ดีคือเกิด...

Read more
15-01-2017
ตู้ไฟฟ้าที่ดีต้องเป็นงัย
ตู้ไฟฟ้าที่ดีต้องเป็นงัย

จากการที่ได้คลุกคลีกับตู้ไฟฟ้า และ ขบวนการผลิต มาระยะหนึ่ง พบว่า การที่จะได้ตู้ไฟฟ้าที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มันมีปัจจัยหลายอย่างมาก ตู้ไฟฟ้ามันมี know how อยู่มากทีเดียว เดียวเราจะมาดูเป็นเรื่องๆ

Read more

10-07-2015
ระบบน้ำหยด-เทคโนโลยีเกษตรกรรมสมัยใหม่
ระบบน้ำหยด-เทคโนโลยีเกษตรกรรมสมัยใหม่

ช่วงนี้ปัญหาประเทศ รุมเร้าเข้ามามาก ไม่ว่าจะโดนแบนจากต่างประเทศ เศรษฐกิจ มีปัญหา แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วง อย่างยิ่งคือภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ อุปโภคและบริโภค ฟังผู้รู้หลายๆ ท่าน พูดแล้ว เราเริ่มกังวลเหมือนกัน จึงลองๆ หาข้อมูล เรื่อง ของประเทศอิสรเอล ดูว่า ขนาดอยู่ท่ามกลางทะเลทรายทำไมปัญหาเขาจึง...

Read more
16-04-2015
เครื่องพิมพ์-3d-เครื่องพิมพ์ที่สำหรับงานผลิตจริงเหรอ?
เครื่องพิมพ์-3d-เครื่องพิมพ์ที่สำหรับงานผลิตจริงเหรอ?

ช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบ 3D มาแรงมาก จนกระทั่งหลายท่านคิดว่าเครื่องพิมพ์นี้จะ เข้ามาใช้ในขบวนการสร้างสินค้า หรือเป็นตัวสร้างกล่องหรือบรรจุภัณฑ์  เข้ามาแทนที่ ระบบเดิมที่ใช้ โมลด ในการทำกล่อง วันนี้เราจะมาดูกันว่า จริงๆ แล้วเครื่องนี้มันเข้ามาทดแทนได้จริงหรือไม่

Read more

12-12-2014
ทำทีวีเก่าให้กลายเป็น-smart-tv-แบบง่ายๆ-ประหยัดๆ
ทำทีวีเก่าให้กลายเป็น-smart-tv-แบบง่ายๆ-ประหยัดๆ

เนื่องจากกระแสของ smart tv แรงมาก เราเบี้ยน้อยหอยน้อย จะทำงัยดี วันนี้เราจะมาทำ ทีวีคู่บุญบารมีเรา เรียกว่า เก่าพอๆ กับ คนข้างๆ ให้กลายเป็น Smart TV แบบ ไม่อายใ...

Read more
10-12-2014
โปรดระวังช่วงเทศกาล-ปีใหม่

ใกล้เทศกาล ปีใหม่ หลายท่านคงกำลังหาสถานที่ท่องเที่ยว จังหวะนี้เองอาจมีผู้ที่ไม่หวังดีแอบซุ่มอยู่ รอจังหวะที่เราไปต่างจังหวัด นานๆ หลา...

Read more
10-12-2014
หลอด-led-ทำไมราคาแตกต่างกันมาก
หลอด-led-ทำไมราคาแตกต่างกันมาก

หลอด LED ทำไมราคาแตกต่างกันมาก จัง ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงสงสัย วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ หลอด LED มีความแตกต่างกัน 2-3 อย่างคือ ...

Read more
26-11-2014
ไฟตกตัวร้ายที่ก่อความเสียหายได้อย่างไม่คลาดฝัน
ไฟตกตัวร้ายที่ก่อความเสียหายได้อย่างไม่คลาดฝัน

เมื่อวันก่อนเกิดไฟตก คือไฟของการไฟฟ้าที่หม้อแปลงด้านแรงสูง หายไป 1 เฟส ส่งผลให้แรงดัน ในเฟสที่ไปตกลดลง เผอิญไม่อยู่บ้านกลับมาอีกที ปั้มน้ำไหม้ โชคดีที่ไม่ลามมาไหม้บ้าน เหตุการณ์แบบนี้ เราคิดว่าการไฟฟ้า ต้องแสดงความรับผิดชอบไหม ผมเชื่อว่า หลายคนที่เจอปัญหานี้แบบผม ยั...

Read more
21-10-2014
ทำความเข้าใจ-digital-tv--dvb-t2
ทำความเข้าใจ-digital-tv--dvb-t2

ในอดีต ระบบโทรทัศน์ที่เราใช้กัน เป็นระบบอนาลอก การส่งสัญญาณ มาที่เครื่องรับโทรทัศน์ ชัดหรือไม่ชัดขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของสัญญาณว่าเหมาะสมไหม ความเข้มสัญญาณที่น้อยก็จะเกิดเม็ดฝน คล้ายๆฝนต...

Read more