หัววัดแก๊สรั่วที่ทางเราได้เลือกใช้เป็นหัววัดแก๊สรั่่วแบบ Combustion หรือแบบเผาด้วยความร้อน หัวแบบนี้มีการตอบสนองต่อแก๊สได้ดีและให้อัตราการตอบสนองเร็ว จึงเป็นที่นิยมในการนำมาเป็นตัวตรวจวัดแก๊ส เราจะมาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร สิ่งแรกที่หัวตรวจแก๊สจะต้องมีคือระบบเผาแก๊สหรือให้ความร้อนต่อแก๊ส ซึงใที่นี้จะเป็นความต้านทานที่มีฉนวนป้องกันการเกิดประกาย แต่ให้ความร้อนผ่านออกมาได้ ความร้อนที่ได้ จะทำให้แก๊สที่อยู่ในบริเวณหัวตรวจแก๊ส เกิดการส่งผ่านไปยังอนุภาคของแก็ส แก็สจะเกิดการระเหยและความชื้นบริเวณนั้นก็จะเริ่มลดลงจะไม่มีความชื้น และเมื่อเหลือเพียงอนุภาคแก๊สอย่างเดียว แก๊สมีความร้อน จะเกิดการแตกตัวและ เคลื่อนที่ และเมื่อเราให้ความต่างศักดิ์ ที่ขั้ว ตัวนำสองขั้ว จะทำให้อนุภาคของแก๊สที่มีประจุ เกิดการวิ่งในทิศทางของความต่างศักดิ์ หรือสนามไฟฟ้า ผลจะทำให้ เกิดแรงดันที่ตกคร่อม ขั้วไฟฟ้าแตกต่างกันและมีนัยสำคัญกับปริมาณแก๊สในหัวตัว ข้อมูลนี้จะถูกนำมาคำนวณ ทำให้เราทราบว่าแก๊สมีการรั่วไหลมากน้อยเท่าไร
หลายท่านที่ ทำงานเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่บริษัท หรือแม้แต่ผู้บริหาร หากเรามีบุตรหลา่ย ที่ส่งไปตามโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียน อนุบาล สิ่งที่เรากังวล คือ เราไม่ทราบว่า บุตรหลายของเราได้รับ การดูแล หรือปฏิบัติ ดีหรือไม่ เด็กมักไม่สามารถ บอกเรา ได้ เนื่องจากความกลัวที่จะถูกทำโทษ หรือ เหตุผลอื่นๆ และ โดยเฉพาะ การจ้างพี่เลื้ยง เพื่อดูแลลูกเรา  หรือ การจ้างพยาบาล เฝ้าผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อ…
เนื่องจาก แหล่งน้ำมันของโลก มีแนวโน้มลดลง พลังงานทางเลือก หลายตัว เริ่มเข้ามามี บทบาทต่อเรา มากขึ้น  แก๊ส LPG และ CNG หรือ  NGV เริ่มมีบทบาทมากขึ้น มันจึงเป็คำถามในใจ หลายๆคนว่า หาก เราจะติดตั้ง ระบบแก๊สรถยนต์ เราจะพิจารณา อะไรบ้าง  สิ่งแรกคือ ความคุ้มทุน ,ระบบที่จะใช้ ,ความปลอดภัย และ ความทนทาน ความคุ้มทุน :  …
สิ่งที่กำลังบอกเราว่า รถเราแก๊สรั่ว คือ ปริมาณ การเติมแก๊ส บ่อยขึ้น หรือเครื่องยนต์ กินแก๊ส มากขึ้น ทั้งๆ ที่ ขับรถ เท่าเดิม มีกลิ่น แก๊สรั่ว บางครั้ง หรือ บ่อยครั้ง มากขึ้น เมื่อจอดรถ นานพอสมควร แล้วยังมี กลิ่นแก๊สอยู่ เพราะเมื่อ เราจอดรถ ในครั้งแรก อาจมีแก๊ส ไหลย้อนออกมา ทาง ท่อไอดี…
มีข้อสงสัย พอสมควร สำหรับท่าน ที่เริ่มใช้ รถแก๊ส  ว่าเราน่าจะให้ เครื่องเตือนแก๊สทำงาน เมื่อไหร่ ในทัศน ของเรา เครื่องควรจะทำงาน ตลอดเวลา เพราะในทางปฎิบัติ เราไม่ทราบว่า แก๊สจะรั่วเมื่อไหร่ ดังนั้น  เราควรจะมี การเปิดใช้งาน ตลอดเวลา  แต่ก็มีข้อสงสัยว่า หากเราเปิดตลอด จะมีผลกระทบ ต่อการใช้ไฟไหม เรื่องนี้ อยู่ที่ การออกแบบว่า เราใช้ระบบจ่ายไฟ อย่างไร เพราะ ไฟที่เลื้ยงตัวเครื่อง…
ก่อนอื่น ต้องขออภัยที่ ใช้ศัพท์ประกิต เพราะว่ามัน เป็นศัพท์เฉพาะ ที่หลายท่าน ยังงงกับมัน เราจึงขอ ขยายความ สักหน่อย  Gas Detector นั้นเราใช้สำหรับ เครื่องตรวจสอบ พวกแก๊สต่างๆ อาทิเช่น LPG , NGV , แอลกอฮอร์ เป็นต้น  ส่วน Smoke Detector นั้นมันเป็น การตรวจสอบควัน ซึงเกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งควัน จะมีความทึบ…