ระบบ SCADA มันยากจริงไหม ?

จากการที่เคยออกแบบระบบ SCADA นั้น ใชเชิงการออกแบบนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่เขียนสิ่งที่เราอยากได้อยากให้เป็น กำหนด คุณสมบัติต่างๆ ของมัน ว่าเราต้องการ ให้มัน ทำหน้าที่อะไร และหากเกิดแบบนี้แล้วมันจะทำอะไรต่อแสดงผลอย่างไร จริงๆ เป็นการเรียบเรียงความคิดของผู้ออกแบบเอง ดังนั้นระบบจะดีไม่ดีเริ่มจากส่วนนี้ หลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง unseen หรือสิ่งที่เราไม่คาดหวังหรือมองข้ามมันจะเริ่มเข้ามา ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงระบบ เพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องที่เรามองข้าม การใช้ โปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนได้ยากจึงเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับผู้ที่ดูแลระบบ ดังนั้นระบบ SCADA จึงเริ่มเข้ามามีบทบาท

            เรามาดูกันว่า SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) ที่พูดๆ กันมันมีที่ไปที่มาอย่างไร ระบบ SCADA นั้นต้องประกอบไปด้วย

  • สามารถที่จะเห็นการทำงานของมัน Supervisory หรือ Monitor
  • สามารถที่จะควบคุมมันได้
  • สามารถเก็บค่าข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ได้

แล้วราคาของมันทำไมแพงมากๆ สาเหตุหลัก ๆ คือ Software  ตัวนี้มันต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เมื่อเราใช้งาน โดยผู้ใช้งาน ดังนั้น มี คือ ต้องมี Tool Develop มาด้วย ซึ่งตรงนี้ถึงว่าเป็น know how ซึ่งมีโอกาสสูงในการแก้ไขปรับปรุงหรือ copy ดังนั้น ราคาขายจึงได้รวมความเสี่ยงส่วนนี้เข้าไปด้วย  ดังนั้นหากจะทำระบบ  SCADA ที่ไม่ต้องให้  Tool ราคาก็จะไม่แพงอย่างที่คิด เราเองสามารถพัฒนาแบบนี้ได้โดยโปรแกรมในรูปแบบ Open source หรือ โปรแกรม อื่นๆได้อย่างมากมาย สิ่งสำคัญคือเราจะทำอะไรสำคัญกว่า เรืองเครื่องมือโปรแกรมผมคิดว่าเป็นเรื่องรอง

การออกแบบ SCADA ที่ดีต้องทำแบบไหน?

ในทัศนคติผมเองการออกแบบที่ดีต้องออกแบบให้ระบบสามรถทำงานได้ 3 แบบ คือ

  1.  หากระบบสื่อสารจากห้องควบคุมมีปัญหาระบบต้องทำงานใน Default mode ซึ่งเป็น Mode  ที่ระบบไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
  2. ระบบสามารถสั่งการและแก้ไขที่ Control Room ได้โดยไม่มีการแก้ Code ที่ฝั่ง Hardware   ไม่งั่นยุ่งตายหากต้องการปรับเปลี่ยนระบบ
  3. ระบบที่มีความเสี่ยงมากต้องออกแบบให้มีระบบ Redundant สามารถทดแทน กันได้ทันที หรือตามเงื่นไขที่กำหนด

สำหรับคนไทยแล้วผมเห็นเราทุ่มเวลาไปกับการออกแบบระบบ Graphic ที่สวยงาม มี Animation ที่สมจริง สิ่งนี้แหล่ะทำให้ราคาของ SCADA สูงขึ้งโดยใช่เหตุ  อ้อผมลืมบอกราคาของ SCADA มีโครงสร้าง  3 ส่วน(ประมาณการที่เคยเจอมา 2000-5000 point )

  1. ราคาโปรแกรม SCADA   ราว  20 %
  2. ราคาการปรับเปลี่ยน Implement  30 %
  3. ราคา Hardware and  Installation 50 %