ผมได้ยินเรื่องนี้ เมื่อสัก 2 ปีที่ผ่านมา แต่นึกไม่ถึงว่า มันจะมาได้เร็วขนาด นี้ สำหรับเรืองนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เดียวใน วงการวิจัย เพราะว่า ปัญหาต่างๆ ในการใช้งาน ระบบไฟฟ้า อาทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้า สิ่งที่เป็น ปัญหา อุปสรรค์ ยัง คงเป็นเรื่อง การที่จะหา แหล่ง ประจุไฟฟ้า ใหม่ และ ที่สำคัญ เวลา ในการ ประจุไฟฟ้า ซึ่งใช้ เวลานาน ดังนั้น จึงมี การคิดค้น ที่จะทำ แบตเตอรี่ ที่เก็บประจุได้ สูงและ สามารถ ประจุใหม่ ได้ไว ดังนั้น จึงมี การพัฒนา ระบบแบตเตอรี่ ใหม่คือ การใช้ ตัวเก็บประจุ ที่มีขนาด ความจุสูง หรือเรียกว่า ‘Super Cap’ โดยหลักการ คือ Cap หรือ Capacitor จะสามารถ เก็บประจุ ได้อย่างรวดเร็ว จนถึง ระดับสูงสุด ของมัน ในเวลาระดับ 1 ใน 1000 วินาที ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของ แหล่งจ่ายไฟ ให้มัน เมื่อมี การนำเอา Super Cap มาใช้ จึงทำให้ การประจุไฟฟ้า ทำได้ อย่างรวดเร็ว คำถาม ทำไมไม่ทำแบบนี้ ตั้งนาน เรื่องนี้ เพราะว่า การทำ Super Cap ในอดีตขนาดความจุสูง จะมีขนาดใหญ่ มากๆอย่างบางรุ่นสัก 10-20 ที่ผ่านมาขนาด ใหญ่กว่ารถ 10 ล้อ เลยที่เดี่ยว แต่ ปัจจุบันเทคโนโลยี นาโน ได้ถูกนำมาใช้ ทำให้การทำ Super Cap ที่มีขนาดเล็กลง จึงทำได้ง่ายขึ้น ขนาดที่ใหญ่เท่ารถ 10 ล้อ ปัจจุบันเหลือ ขนาดเท่า กล่องนมเท่านั้น ดังนั้นเราจะเริ่มเห็น แบตเตอรี่ แบบนี้ออกมามากขึ้น และราคาจะถูกลงเรี่อยๆ จับตามองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้เทคโนโลยีอื่นๆ เกิดตามมาอีกจำนวนมากเรียกว่า เทคโนโลยี เปลี่ยนโลก ก็ไม่น่าเกินจริง

By SkyTec