Tuesday, 15 January 2013 22:30

รถยนต์ที่ใช้แก๊สกับความกลัวที่สมเหตุผล

หลายท่านคงมีคำถามอยู่ในใจว่า การใช้รถยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเรื่องอันตราย มากกว่าการใช้น้ำมัน เราอยากให้เปิดใจกว้างลองรับฟังดูครับ จากการที่เราได้ติดตามและศึกษา เราพบว่าอันตรายที่เกิดจากการใช้แก๊สและน้ำมันมีความไม่แตกต่างกันเลย เพราะทั้งสองอย่างมีความไวในการติดไฟใกล้เคียงกัน หากเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันเบนชิน กับแก๊สแอลพีจี แน่ะนอน แก๊สแอลพีจีติดไฟได้ง่ายกว่า แต่ถ้าพูดแค่เรื่องติดไฟแล้วทั้งคู่ทำความเสียหายได้พอๆกัน เราเห็นว่าแนวโน้มเรื่องน้ำมันจะมีน้อยลงราคาแพงขึ้นพลังงานที่ได้จากแก๊สจึงมีความเติบโตมากขึ้นเรี่อยๆ แนวทางที่จะทำให้เรามั่นใจในการใช้แก๊สมากขึ้นก็คือการเพิ่มระบบตรวจสอบความปลอดภัย หากเราเป็นคนช่างสังเกตุ เราอาจสามารถตรวจสอบได้ง่าย แต่คนเรามีความเผอเรอได้ง่าย เราอาจไม่ทันสังเกตุว่าแก๊สมีการรั่วไหล ดังนั้นการเพิ่มระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือการรั่วซึมของแก๊สจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ทางเราจึงได้คิดค้นและผลิตเครื่องเตือนแก๊สเมื่อแก๊สรั่วออกมาจำหน่าย โดยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่มีในท้องตลาด จนกระทั่งเครื่องเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดข้อจำกัดต่างๆลงได้
Read 1539 times